Pegasus Web Services

Website ontwikkeling en onderhoud

Werkwijze

Onze werkwijze is samen te vatten in vier stappen. Deze stappen zijn hieronder beschreven.

Kennismaking

We beginnen met een oriëntered gesprek om na te gaan wat uw wensen zijn. In dit gesprek worden de specifieke wensen en functionaliteiten besproken. Naar aanleiding van dit gesprek zal er een concept worden ontwikkeld.

Concept

Aan de hand van het oriënterende gesprek wordt een concept ontwikkeld. Na ontwikkeling van het concept is er een evaluatie moment. Waar nodig zal het concept worden aangepast, om te voldoen aan al uw wensen. Na goedkeuring van het concept wordt overgegaan tot de ontwikkeling.

Ontwikkeling

Als het concept is goedgekeurd, zal het concept verder worden uitgewerkt, tot het uiteindelijke resultaat behaald is. Tijdens de ontwikkeling is er regelmatig contact over de voortgang. Op deze manier worden misverstanden voorkomen. In ons lab, bereikbaar via de website, kunt u de vorderingen van het project op de voet volgen.

Oplevering

Wij zijn pas tevreden als u tevreden bent. Daarom wordt het resultaat pas opgeleverd als u voor 100% tevreden bent. Tijdens de oplevering zal er worden afgesproken hoe het beheer van de website wordt vormgegeven.

 

Portfolio

Parfum-ID

100 Parfums

CIMC ENRIC Tank Container Sales Europe B.V.

Goedeboeken

Valid HTML | CSS